Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020-2021

Thực hiện Công văn số 253/CV-BCĐ ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Ban chỉ đạo XMC – PCGD và XDXHHT huyện Phú Giáo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020;
Trường Mầm non Hoa Mai đã triển khai tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”. nhằm tuyên truyền về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời. Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh
một số hoạt động trong tuần lễ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *